Missie & Visie

Impact Orange Partners bewerkstelligt positieve impact en waardecreatie bij haar klanten door:

Impact Orange PartnersImpact advies,
Impact Orange Partners
Impact monitoring en
Impact Orange Partners
Impact beheer

Impact
Orange Partners realiseert impact verandering

Impact Orange Partners vervult een brugfunctie tussen impact intentie en impact implementatie

Impact Orange Partners wil positief bijdragen aan een duurzame en impactvolle maatschappij; wij werken graag samen met impact gedreven partners en klanten

Impact Orange Partners


De belangrijkste ‘drivers of change’ die ons hierbij helpen zijn onze inzet & ervaring, technologie & data management, open houding naar leveranciers, track record in innovatie en inclusie

De transitie naar een duurzame maatschappij is de grootste uitdaging van de 21e eeuw voor de mensheid

Ecosysteem gerelateerde uitdagingen zijn dermate groot, dat partnerships key zijn om de transitie te versnellen

Kennispartner van: