Visie & Missie

Onze visie is dat alle investeringen impact genereren, positief en negatief. Door effectieve inzet van vermogensbeheer kan een goed rendement én een positieve impact voor maatschappij, milieu en klimaat worden bereikt. In de komende jaren groeit impact van een specifiek onderdeel van vermogensbeheer naar impact als het algemene uitgangspunt voor beleggen.

Onze missie is het vervullen van een brugfunctie binnen vermogensbeheer door impact vraag en impact aanbod samen te brengen. Via ons vermogensbeheer willen we impact realiseren en versnellen daar waar de grootste veranderingen nodig zijn:

Impact Orange Partners
Behoud en herstel van biodiversiteit, de energietransitie en sociale vooruitgang


Impact
Orange Partners wil maximale impact genereren middels:

Impact Orange PartnersVermogensbeheer en sub-advisory

Impact Orange Partners
Impact beleggingsadvies, – analyse & impact monitoring

Kennispartner van: